Baza wiedzy

Utrzymanie czystości w halach produkcyjnych

25.06.2020

Przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, niezależnie od branży, w której się specjalizują i którą reprezentują, tj. przemysł energetyczny, elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewno-papierniczy, lekki, spożywczy czy wysokiej technologii, wymagają zastosowania w pełni profesjonalnych rozwiązań w celu utrzymania w nich czystości i porządku.

Sprzątanie hal i pomieszczeń o charakterze produkcyjnym to zadanie dla profesjonalnej firmy sprzątającej, która posiada odpowiednie doświadczenie, potencjał osobowy i zaplecze techniczne, ponieważ przedsiębiorstwa produkcyjne to najczęściej zaawansowane technologicznie linie produkcyjne i wielkopowierzchniowe hale. Ponadto, poza strefą produkcyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych znajdują się hale magazynowe, pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne, które również wymagają utrzymania w czystości.

Zapewnienie czystości w hali produkcyjnej to, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym reguł zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązek właściciela czy zarządcy nieruchomości. Na powierzchniach znajdujących się w pomieszczeniach produkcyjnych, a także na maszynach i sprzętach, regularnie gromadzi się brud, kurz, smary, oleje, produkty uboczne wytwarzania dóbr (opiłki metali, resztki żywności, drzazgi i inne – w zależności od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo). W efekcie, może to doprowadzić do spowolnienia i przestojów w produkcji, ale również do wypadków z udziałem pracowników. Utrzymanie czystości w halach produkcyjnych jest niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie sprzątającej, specjalizującej się w obsłudze obiektów produkcyjnych.

Profesjonalne sprzątanie pomieszczeń produkcyjnych - metody sprzątania

Czystość w halach produkcyjnych można utrzymać na wiele sposobów, dlatego przed wyborem firmy sprzątającej należy zweryfikować, czy potencjalny wykonawca oferuje nie tylko podstawowe metody sprzątania, tj. zamiatanie ręczne i maszynowe, czy czyszczenie powierzchni z użyciem profesjonalnych maszyn czyszczących, ale również usługi specjalistyczne związane z czyszczeniem maszyn i innych elementów znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Standardowo, oprócz bieżącego, codziennego sprzątania hali produkcyjnej, oferta dostawcy usług utrzymania czystości powinna obejmować okresowe, gruntowne czyszczenie obsługiwanej hali. Umożliwia to zminimalizowanie ryzyka gromadzenia się zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach, co często stanowi przyczynę awarii zarówno urządzeń mechanicznych, jak i elektronicznych. Gruntowne, kompleksowe czyszczenie hali powinno mieć charakter cykliczny i być podzielone na etapy. Wyróżniamy etap wstępny, czyli usuwanie pozostałości produkcyjnych (resztek żywności, materiałów, opiłków, drzazg i plam różnych substancji oraz nagromadzonego kurzu), a następnie etap właściwy, tj. dokładne mycie z wykorzystaniem silnych detergentów, przystosowanych do czyszczonej powierzchni oraz specyfiki zabrudzeń. Ostatni etap to osuszenie powierzchni i ich dezynfekcja, jeśli jest taka konieczność. Oczywiście, technologia czyszczenia zawsze powinna być dostosowana do rodzaju czyszczonej powierzchni i w tym celu konieczne są przed wykonaniem usługi audyty technologów z firmy sprzątającej.

Jaki sprzęt do czyszczenia hal produkcyjnych musi posiadać profesjonalna firma sprzątająca?
Aby poziom skuteczności oraz efekt końcowy usługi sprzątania stref produkcji był satysfakcjonujący, należy dokonać wyboru profesjonalnej firmy sprzątającej, kierując się kryteriami, które zostały wyczerpująco opisane w artykule „Wybór firmy sprzątającej - poradnik przedsiębiorcy”. Podstawowym kryterium powinno być doświadczenie potencjalnego wykonawcy usług w zakresie sprzątania przedsiębiorstw produkcyjnych, przygotowanie merytoryczne: stosowanie odpowiednich metod i technik sprzątania, profesjonalne środki chemiczne, a także potencjał osobowy i techniczny. Wykonawca usług utrzymania czystości, któremu powierzymy obsługę naszych pomieszczeń, powinien posiadać m.in.:

  • odkurzacze przemysłowe i zamiatarki, doskonale radzące sobie z zanieczyszczeniami pyłowymi, lekkimi, takimi jak kurz, zaschnięte błoto, wszelkiego rodzaju osady, ale również drzazgi i opiłki, zagrażające bezpieczeństwu pracowników;
  • szorowarki, jeżdżące maszyny czyszczące, przemysłowe automaty szorujące – to właśnie one odpowiadają za czyszczenie powierzchni „na mokro”, zapewniając neutralizację zaschniętych zabrudzeń, tłustych plam i innych tego typu zanieczyszczeń;
  • urządzenia czyszczące pod wysokim ciśnieniem (wykorzystujące zarówno parę wodną, jak i wodę), doskonale niwelujące uporczywe zanieczyszczenia – również w trudno dostępnych miejscach, fugach i szczelinach.
powrót

czytaj także...

O tym, że w uporządkowanej i czystej przestrzeni nie tylko pracuje, ale i wypoczywa się przyjemnej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak aby wokół nas rzeczywiście zapanował kojący ład, niejednokrotnie niezbędne okazuje się zrobienie gruntownych porządków. Jak się za nie zabrać, aby efekty pojawiły się szybko, praca była satysfakcjonująca, a czas przeznaczony na sprzątanie nie został uznany…

szczegóły