Placówki handlowo-usługowe i oświatowe

Oferta naszej firmy obejmuje profesjonalne usługi porządkowe w placówkach oświatowych oraz handlowo-usługowych. Placówki oświatowe i handlowo-usługowe wymagają czystych i przyjaznych dla użytkowników przestrzeni, a także realizacji usług porządkowych w sposób niezakłócający ich codziennego funkcjonowania.

Mając na uwadze specyfikę tych obiektów, stosujemy odpowiednie technologie i organizację pracy. Usługi sprzątania pomieszczeń w obsługiwanych placówkach wykonują przeszkoleni pracownicy, wyposażeni w nowoczesny sprzęt i skuteczne preparaty czyszczące. Posiadane przez nas doświadczenie w utrzymywaniu czystości zarówno w sieciach placówek o charakterze edukacyjnym, jak również handlowym i usługowym gwarantuje profesjonalne sprzątanie.

Nasza kompleksowa oferta utrzymania czystości obejmuje:

  • codzienne, bieżące dbanie o ład i porządek pomieszczeń placówek handlowych, usługowych i edukacyjnych
  • prace okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów otaczających obsługiwane placówki
  • pielęgnację terenów zielonych, prace ogrodnicze
  • uzupełnianie środków higienicznych, zgodnych z wymaganiami kontrahentów.
Referencje


O JAKOŚĆ USŁUGI W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA DBAJĄ:

  • koordynatorzy, będący w stałym i bezpośrednim kontakcie z klientem, co pozwala na bieżące raportowanie
  • trenerzy-wdrożeniowcy, odpowiedzialni za sporządzanie planu higieny obiektu oraz za szkolenie pracowników porządkowych i cykliczne monitorowanie jakości świadczonych usług
  • konsultanci Centrum Obsługi Klienta, zapewniający szybką i stosowną reakcję na wszelkie uwagi oraz dodatkowe zapotrzebowania klienta.

Ośrodek Monitorowania Jakości i Zarządzania Kontraktami Sieciowymi czuwa nad prawidłowym wdrożeniem usługi, a następnie, poprzez rozbudowany system wewnętrznej kontroli jakości, na bieżąco monitoruje przebieg jej realizacji. Jednym z jego elementów jest Internetowy Monitoring Usług, aplikacja, dzięki której mają Państwo komfort komunikacji z naszą firmą oraz możliwość weryfikacji zleconej usługi porządkowej.

Zainteresowany współpracą? napisz do nas
USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU