Usługi sprzątania hal produktowych i logistycznych

Świadczymy kompleksowe usługi porządkowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych. Specyfika tych nowoczesnych obiektów, często zaawansowanych technologicznie, wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania profesjonalnych rozwiązań w zakresie sprzątania hal oraz sprzątania budynków o charakterze produkcyjnym.

Posiadamy wiedzę i zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowej realizacji usług porządkowych w zakładach przemysłowych i magazynowych. Nasi pracownicy rzetelnie wykonują obowiązki utrzymania czystości na terenie hal produkcyjnych i magazynów. W celu osiągnięcia satysfakcjonujących efektów sprzątania, stosujemy zarówno nowoczesne środki utrzymania czystości, jak i sprzęt do bieżącego sprzątania oraz prac okresowych.

Sprzątanie hal przemysłowych obejmuje:

  • realizację usług porządkowych przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich procedur, m.in. systemu HACCP
  • codzienne, bieżące dbanie o ład i porządek pomieszczeń zakładów produkcyjnych i logistycznych
  • prace okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych wokół hal i zakładów
  • pielęgnację terenów zielonych, prace ogrodnicze
  • uzupełnianie środków higienicznych, zgodnych z wymaganiami kontrahentów.
Referencje


O JAKOŚĆ USŁUGI W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA DBAJĄ:

  • koordynatorzy, będący w stałym i bezpośrednim kontakcie z klientem, co pozwala na bieżące raportowanie
  • trenerzy-wdrożeniowcy, odpowiedzialni za sporządzanie planu higieny obiektu oraz za szkolenie pracowników porządkowych i cykliczne monitorowanie jakości świadczonych usług
  • konsultanci Centrum Obsługi Klienta, zapewniający szybką i stosowną reakcję na wszelkie uwagi oraz dodatkowe zapotrzebowania klienta.

Ośrodek Monitorowania Jakości i Zarządzania Kontraktami Sieciowymi czuwa nad prawidłowym wdrożeniem usługi, a następnie, poprzez rozbudowany system wewnętrznej kontroli jakości, na bieżąco monitoruje przebieg jej realizacji. Jednym z jego elementów jest Internetowy Monitoring Usług, aplikacja, dzięki której mają Państwo komfort komunikacji z naszą firmą oraz możliwość weryfikacji zleconej usługi porządkowej.

Zainteresowany współpracą? napisz do nas
USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU