Sprzątanie szpitali i placówek medycznych

Oferujemy kompleksową obsługę porządkową dla obiektów medycznych i placówek służby zdrowia. Dbamy o czystość i higienę szpitali, zapewniając komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników: personelu medycznego i pacjentów. Sprzątanie obiektów medycznych realizujemy w oparciu o plan higieny oraz szczegółowe procedury i instrukcje postępowania.

Pracownicy, świadczący usługi sprzątania w obiektach medycznych, są przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu higieny szpitalnej. Aby zapewnić niezawodną czystość pomieszczeń szpitalnych, do sprzątania szpitali używamy wyłącznie specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji powierzchni, a także odpowiednich narzędzi i sprzętu. Właściwy dobór preparatów, organizacja pracy oraz nowoczesne technologie, jakie stosujemy, stanowią gwarancję należytego utrzymania czystości i higieny placówek szpitalnych.

Sprzątanie szpitali i obiektów medycznych obejmuje:

  • realizację usług w oparciu o plan higieny i dezynfekcji, uwzględniający podział na strefy
  • przestrzeganie procedur higienicznych i instrukcji, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  • usługi okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych wokół szpitali
  • pielęgnację terenów zielonych, prace ogrodnicze
  • uzupełnianie środków higieny, myjących i dezynfekcyjnych.
Referencje


O JAKOŚĆ USŁUGI W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA DBAJĄ:

  • koordynatorzy, będący w stałym i bezpośrednim kontakcie z klientem, co pozwala na bieżące raportowanie
  • trenerzy-wdrożeniowcy, odpowiedzialni za sporządzanie planu higieny obiektu oraz za szkolenie pracowników porządkowych i cykliczne monitorowanie jakości świadczonych usług
  • konsultanci Centrum Obsługi Klienta, zapewniający szybką i stosowną reakcję na wszelkie uwagi oraz dodatkowe zapotrzebowania klienta.

Ośrodek Monitorowania Jakości i Zarządzania Kontraktami Sieciowymi czuwa nad prawidłowym wdrożeniem usługi, a następnie, poprzez rozbudowany system wewnętrznej kontroli jakości, na bieżąco monitoruje przebieg jej realizacji. Jednym z jego elementów jest Internetowy Monitoring Usług, aplikacja, dzięki której mają Państwo komfort komunikacji z naszą firmą oraz możliwość weryfikacji zleconej usługi porządkowej.

Zainteresowany współpracą? napisz do nas
USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU