Ochrona przeciwpożarowa - przegląd i serwis

Sprawność techniczna urządzeń i systemów przeciwpożarowych jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości. Nasi klienci mogą nam powierzyć, w ramach obsługi technicznej nieruchomości, wymaganą przepisami prawa realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wówczas regularnie dokonujemy okresowych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych, a także serwisu urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych. 

Dokonujemy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych m. in.:

 • gaśnic i hydrantów
 • stałych urządzeń gaśniczych
 • systemów sygnalizacji pożarowej
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • instalacji tryskaczowej
 • systemów oddymiania
 • przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Usługi serwisu obejmują: wykonywanie bieżących napraw, wymian, zabezpieczenie i usuwanie awarii, usterek i nieprawidłowości podlegających usługom urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

Referencje


WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI TO:

 • zadbane wnętrza i sprawne wyposażenie budynku
 • odpowiedni stan urządzeń i instalacji oraz prawidłowe ich działanie
 • zminimalizowanie postawania usterek i awarii
 • komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników, zarządców i właścicieli
 • ważny element wizerunku firmy
 • istotny wyznacznik wartości nieruchomości.
Zainteresowany współpracą? napisz do nas
USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU