Baza wiedzy

Rodzaje gaśnic i urządzeń gaśniczych stosowanych w budynkach

21.10.2021

Mało kto wie, że istnieje wiele rodzajów gaśnic. Mogą one być wypełnione różnymi środkami gaśniczymi i przeznaczone do gaszenia różnych pożarów. Jakie gaśnice dostępne są na rynku i jak wybrać te, które najlepiej będą nadawały się do określonego miejsca pracy, urzędu czy instytucji?

Typy gaśnic

Najbardziej podstawowy podział gaśnic opiera się na tym, co jest w gaśnicy – środki gaśnicze mogą być różne, a każdy z nich lepiej będzie gasił określone pożary. Wśród wszystkich gaśnic wyróżnia się:

 • Gaśnice proszkowe – działają one na podstawie odcięcia ognia od dostępu tlenu. Stosowane są w ich przypadku proszki gaśnicze, np. węglanowe czy fosforanowe. Najczęstszym wyborem są właśnie te drugie – doskonale gaszą zarówno ciecze oraz gazy, jak i materiały organiczne. Są też odporne na wstrząsy i wilgoć, wobec czego można korzystać z nich w większości miejsc.
 • Gaśnice śniegowe – niewiele mają wspólnego ze śniegiem, ponieważ wypełnione są dwutlenkiem węgla. Po jego uwolnieniu zawartość przypomina puszysty śnieg – stąd nazwa tego typu gaśnic. Osiadając na płonącym materiale, osiąga ona temperaturę -78°C i pokrywa powierzchnię suchym lodem. Należy pamiętać, że tego typu gaśnice nie nadają się do gaszenia płonących osób.
 • Gaśnice wodne – wypełnia je piana gaśnicza oparta na niepalnym gazie. Efekty gaszenia pożaru z zastosowaniem gaśnicy wodnej są łatwiejsze do usunięcia niż w przypadku którejkolwiek innej gaśnicy, jednak ze względu na obecność wody gaśnica ta nie nadaje się do gaszenia urządzeń pod napięciem.

Zastosowanie gaśnic

By można było łatwo wskazać na najlepsze zastosowanie, wprowadzono podział gaśnic na klasy i ich oznaczenia. Warto je znać, by do swojej firmy czy instytucji wybrać tę gaśnicę, która sprawdzi się podczas większości mogących wystąpić pożarów. Odpowiednie grupy gaśnic przeznaczonych do gaszenia konkretnych pożarów zostały sklasyfikowane i opisane. Biorąc pod uwagę symbole, można wybrać gaśnicę adekwatnie do własnych potrzeb.

 • Gaśnica typu A nadaje się do gaszenia ciał stałych, które podtrzymują płomień i żarzą się (jak np. drewno czy papier).
 • Gaśnica typu B gasi ciecze i ciała stałe, które topią się w procesie spalania (jak np. smoła czy polietylen).
 • Gaśnica typu C gasi palne gazy (jak np. metan).
 • Gaśnica typu D gasi palne metale.
 • Gaśnica typu F gasi łatwopalne środki gotujące (jak np. olej roślinny).

Sprawdzając, czym gasić urządzenia elektryczne, można trafić na oznaczenie gaśnicy typu E – obecnie jest ono rzadko stosowane, ponieważ informacja o możliwości gaszenia sprzętów pod napięciem jest umieszczana na gaśnicy. Kiedyś były one jednak odrębną kategorią, oznaczaną właśnie symbolem E.

Większość gaśnic nadaje się do gaszenia wielu pożarów – dlatego w określonym miejscu nie trzeba umieszczać ich kilku rodzajów, których używać można zależnie od typu płonącego elementu. Takie technologie są zastosowane np. w gaśnicach samochodowych. Skonstruowano je tak, by były w stanie ugasić pożary różnych typów (najpopularniejsze konfiguracje to BC czy ABC).

Ze względu na konieczność zawarcia na każdej gaśnicy wielu informacji ustalone zostały skróty, które pomagają przekazać dane w szybki i łatwy sposób. Wśród tych skrótów są m.in.:

 • GP – gaśnica proszkowa,
 • GW – gaśnica pianowa,
 • GS – gaśnica śniegowa,
 • GWG – gaśnica odpowiednia dla gastronomii (typu F).

Określenie rodzaju gaśnicy to jednak nie wszystko. Samo miejsce jej przechowywania w danym pomieszczeniu powinno być wyraźnie oznaczone – pozwoli to na szybkie odnalezienie gaśnicy w razie pożaru. Odpowiednie oznaczenia BHP i ppoż. będą w tym wypadku niezbędne – więcej piszemy o nich w naszym artykule.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej gaśnicy nie zawsze jest łatwy, jednak należy podjąć trafną decyzję po to, by zapewnić pracownikom, użytkownikom czy mieszkańcom danego budynku bezpieczeństwo. Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe jest też wymogiem prawnym – niezastosowanie go może skutkować karami.

powrót

czytaj także...

Zasady stosowania znaków BHP i ppoż. w budynkach reguluje prawo, a konkretnie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje zawarte w akcie prawnym dotyczą m.in. zasad umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych. To ważne, ponieważ odpowiednie oznakowanie pozwoli na sprawną ewakuację i dotarcie…

szczegóły

Z definicji stan techniczny budynku to kondycja, w jakiej obecnie znajduje się obiekt wraz ze wszystkimi elementami budowlanymi, jak instalacje elektryczne lub gazowe czy przewody kominowe. Pod uwagę wziąć należy również właściwości użytkowe i sprawność techniczną. Prawo budowlane określa terminy wykonywania kontroli stanu technicznego budynku, a także kto takiego sprawdzenia może dokonać i jakie …

szczegóły

By zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy, należy stosować się do wielu zaleceń. Będąc pracownikiem, warto wiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa musi zapewnić pracodawca i przed czym powinien on chronić swoich pracowników. Jak dzielone są czynniki niebezpieczne w pracy i czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać stresowi oraz wypaleniu zawodowemu swoich pracowników? Na pytania te odpowiadamy pon…

szczegóły