Baza wiedzy

Ogrzewanie budynków użyteczności publicznej – specyfika i najczęściej występujące usterki

08.06.2022

Ogrzewanie budynków użyteczności publicznej to bardzo ważna kwestia. Odpowiednia instalacja powinna działać efektywnie, być łatwa w utrzymaniu, tania i najlepiej ekologiczna. Bardzo wiele zależy od samego budynku – taki, który przeszedł termomodernizację, będzie lepiej zatrzymywał ciepło wewnątrz. Dlatego tak ważne jest rozpatrywanie kwestii ogrzewania w szerokim kontekście całego budynku. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając systemy grzewcze i jakie są ich najczęstsze usterki?

Ogrzewanie a termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Zastosowanie nowoczesnych metod ogrzewania budynków użyteczności publicznej wymaga przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Nie jest to jedynie nasza opinia – wszyscy specjaliści branży budowlanej podkreślają, że przeprowadzenie modernizacji termicznej budynku powinno być punktem wyjścia do inwestowania w nowoczesne źródła ciepła. W innym wypadku może dojść do wzrostu kosztów utrzymania komfortowej temperatury w budynku. Kluczowy jest fakt, że wszystkie elementy obiektu wpływać mogą na utratę ciepła – od okien zależy utrata nawet 25% ciepła; dach
i stropodach mogą powodować utratę kolejnych 25%; przez ściany może uciekać nawet 30% ciepła. Tylko termomodernizacja pozwoli zabezpieczyć inwestycję przed utratą większości energii cieplnej, która zostanie wyprodukowana.

Termomodernizację można przeprowadzić w trzech stopniach. Pierwszy to stopień lekki, wiążący się z wymianą systemu grzewczego. Drugi to poziom średni, w którym wymienia się system grzewczy i stolarkę okienno-drzwiową oraz dociepla się dach i ściany zewnętrzne. Kompleksowa termomodernizacja to trzeci poziom – w jego ramach modernizuje się lub wymienia źródło ciepła oraz system c.w.u., zwraca się uwagę na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymienia stolarkę, dociepla ściany, dach i stropodach oraz likwiduje mostki cieplne. Specjaliści zalecają, by wymiana źródła ciepła zawsze szła w parze z maksymalnym unowocześnieniem innych elementów budynku – polecane są zatem modernizacje na poziomie średnim i kompleksowym.

Specjaliści sugerują, by podczas termomodernizacji korzystać z ogrzewania niskotemperaturowego. Wskazują na obniżenie promieniowania cieplnego, które jednak nie powoduje zmian komfortu cieplnego. Chłodniejsze powietrze i cieplejsze powierzchnie uważa się też za bardziej odpowiednie dla naturalnych potrzeb ludzi. Nieco chłodniejsze powietrze wewnątrz domu niweluje ryzyko podrażnienia błony śluzowej, dzięki czemu łatwiej jest dbać o stan zdrowia mieszkańców domu. Wśród rodzajów ogrzewania niskotemperaturowego polecane są m.in. ogrzewanie podłogowe, ścienne i sufitowe, ogrzewanie powietrzne (również płaszczyznowe) czy ogrzewanie konwekcyjne o obniżonej temperaturze.

Istotne w nowoczesnych metodach grzewczych jest też niwelowanie strat ciepła na doprowadzeniu czynnika grzewczego do grzejników. Służy temu stosowanie otulin izolacyjnych oraz zabezpieczeń typu peszel – te jednak nadadzą się tylko do pomieszczeń, w których akceptowalne będą zyski ciepła od podłogi (np. wówczas, kiedy przewody nie biegną przez pomieszczenie niewymagające ogrzewania).

Systemy ogrzewania budynków użyteczności publicznej

W systemach używanych do ogrzewania budynków użyteczności publicznej najważniejsze są efektywność, energooszczędność oraz bezawaryjność. Wśród nowoczesnych technologii stosowanych do ogrzewania, obok tych wspomnianych wyżej, prym wiodą pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne – doskonale ogrzewają duże przestrzenie i zapewniają minimalizację liczby awarii. Kiedy jednak już pojawi się jakiś problem, warto nie rozwiązywać go na własną rękę – o działaniu urządzeń decydują bardzo zaawansowane technologie, dlatego dobrze jest zapewnić im profesjonalny serwis.

Decydujący wpływ na wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania ma wiele czynników, jednak najważniejszym są strefy klimatyczne, na które Polskę dzieli norma PN-EN 12831, dotycząca metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Kraj w okresie letnim podzielony jest na dwie strefy klimatyczne. Tereny wchodzące w ich skład charakteryzują się podobną temperaturą powietrza zewnętrznego i wilgotnością. W okresie zimowym stref jest już pięć – kryteria podziału pozostają te same i należą do nich temperatura oraz wilgotność. Najlżejsze warunki panują w strefie I, na terenach nadmorskich. Najniższe temperatury notowane są w strefie V, na terenach Podhala.

Gruntowa lub powietrzna pompa ciepła w budynku użyteczności publicznej

Gruntowe pompy ciepła lepiej stosować w budynkach użyteczności publicznej, które według opisanego wcześniej podziału na strefy klimatyczne są zlokalizowane na terenach chłodniejszych, zwłaszcza jeśli chodzi o wielkopowierzchniowe budynki, jak np. obiekty sportowe. Takie pompy znacznie efektywniej dogrzeją budynki. Z drugiej strony – do chłodzenia lepsze będą pompy powietrzne (ze względu na niższe koszty pozyskiwania chłodu z powietrza).

Pompy ciepła rzadko ulegają awariom, jednak kiedy się to stanie, nieprawidłowości nie należy ignorować. Nawet pompa, która wysyła sygnał o błędzie i działa dalej, może być zagrożona poważną awarią, na której naprawę po pewnym czasie może być za późno. Najczęstsze awarie pomp ciepła dotyczą:

 • zbyt niskiego lub wysokiego ciśnienia czynnika roboczego, co spowodowane jest zbyt małą ilością ciepła dostarczonego lub oddanego przez źródło dolne;
 • zbyt niskiej temperatury glikolu w obiegu źródła dolnego, co powoduje, że pompa nie zapewnia odpowiedniej ilości ciepła;
 • zbyt niskiego ciśnienia w obiegu dolnego lub górnego źródła ciepła, które występuje w związku z nieszczelnością układu;
 • efektów nieodpowiedniego oczyszczania i odpowietrzania instalacji, często nawet całkowitego zaniechania tych czynności; może to doprowadzić do nierównomiernej pracy elementów kolektora;
 • nieodpowiedniego dobrania zasobników do c.w.u., co może prowadzić do niewydolności pompy w zakresie ogrzewania c.w.u.;
 • korzystania z nieprzystosowanych do pracy z pompą ciepła podgrzewaczy do c.w.u.

To najpopularniejsze przyczyny i rodzaje awaryjnych sytuacji, które mogą pojawić się podczas użytkowania źle zamontowanej pompy ciepła. Kontrola jej stanu jest konieczna – tylko odpowiednio doświadczeni specjaliści będą w stanie skontrolować sprzęt i zdiagnozować występujące w nim problemy. Warto powierzyć to zadanie naszym zaufanym i wykwalifikowanym pracownikom.

Gazowe kotły kondensacyjne – nowoczesne ogrzewanie budynków użyteczności publicznej

Korzystanie z kotłów gazowych to, jak dotąd, najpopularniejszy sposób na ogrzewanie budynków użyteczności publicznej oraz innych budowli wielkopowierzchniowych. Tego typu kotły są o wiele bardziej wydajne od tradycyjnych kotłów niekondensacyjnych, gdyż pozwalają też na ogrzewanie wody użytkowej. Do tego można je łączyć w kaskady – zamiast jednego kotła o większej mocy stosuje się wówczas kilka nieco słabszych. Podłącza się je także do systemów sterowania, których zadaniem jest dostosować siłę grzewczą do konkretnych wymagań z danej chwili. Wiele połączonych kotłów zapewnia też dodatkowy czas na reakcję w razie usterki – jeśli któryś z kotłów przestanie działać, inne gwarantują płynne dostawy ciepła.

Wśród najczęstszych usterek gazowych kotłów kondensacyjnych można wyróżnić:

 • zatkanie syfonu kondensatu wywołane zanieczyszczeniem spalanego gazu (drobiny te
  z czasem osadzają się na syfonie i zapychają go);
 • zatkanie przepływu spalin w wymienniku ciepła – to również wynika z zanieczyszczenia gazu;
 • awarie układu spalinowego – często wywołane niewłaściwą budową komina czy uszkodzeniem wentylatora, trudne do wykrycia przez osoby bez doświadczenia;
 • zapowietrzenie kotła, które objawia się np. nierównomiernym ogrzewaniem wody i powietrza;
 • pokrycie wymiennika ciepła kamieniem – można go usunąć za pomocą preparatu do odkamieniania lub korzystając z usług serwisanta;
 • zakłócenia w dopływie powietrza, które będą powodować częste wyłączanie się kotła.

Te oraz wiele innych, bardziej lub mniej złożonych awarii, trafnie zdiagnozuje tylko doświadczony specjalista. W INWEMER zatrudniamy takie osoby – dowiedz się więcej o naszych specjalistach i ich pracy.

Protokoły przeglądu kotła i kotłowni – co zawierają?

Przegląd kotła i kotłowni za każdym razem kończy się przekazaniem protokołu z przeglądu, w którym zawarte są wnioski i uwagi dotyczące stanu instalacji. W kwestii działania kotła sprawdzane są:

 • zawory bezpieczeństwa,
 • czujniki zaniku wody w układzie i ciśnienia powietrza w palniku,
 • działanie urządzeń kontroli zaniku płomienia,
 • zawór uzupełniający wodę,
 • poziom spalin,
 • szczelność układu wodnego,
 • działanie regulatora temperatury.

Cała instalacja gazowa kontrolowana jest ponadto m.in. w zakresie oceny pionów instalacji, stanu przejścia przewodów gazowych przez ściany, stanu powłok malarskich na przewodach gazowych, szczelności gwintowanych instalacji i podłączeń gazomierzy oraz stanu wentylacji w miejscach montażu odbiorników gazu.

Kontroli podlega też kotłownia. Ocenia się m.in. czujniki temperatury, automatykę, systemy ochrony przeciwwybuchowej oraz szczelność instalacji gazowej, hydraulicznej, paliwowej w magazynie paliwa i kotłowni czy stan wentylacji nawiewno-wywiewnej, służącej odprowadzeniu spalin. Konieczne są też przegląd układów elektrycznych oraz ewentualna regulacja i konserwacja wszystkich urządzeń.

Podsumowanie

Nowoczesne metody ogrzewania budynków użyteczności publicznej są niezwykle efektywne. Pozwalają z łatwością ogrzać duże przestrzenie i utrzymać optymalną do pracy czy nauki temperaturę. Chociaż zdarzają się usterki, doświadczony serwisant z pewnością sobie z nimi poradzi.

powrót

czytaj także...

Mało kto wie, że istnieje wiele rodzajów gaśnic. Mogą one być wypełnione różnymi środkami gaśniczymi i przeznaczone do gaszenia różnych pożarów. Jakie gaśnice dostępne są na rynku i jak wybrać te, które najlepiej będą nadawały się do określonego miejsca pracy, urzędu czy instytucji?

szczegóły