Baza wiedzy

Niepełnosprawność ruchowa a praca zarobkowa

21.10.2021

Osoby z ograniczeniami w poruszaniu się wywołanymi problemami zdrowotnymi często rezygnują z pracy ze względu na problemy, z którymi muszą się borykać. Warto podkreślić, że większość pracodawców chętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne ruchowo, doceniając ich zaangażowanie i umiejętności, które mogą wnieść do danej firmy. Jak wygląda rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami i jak system prawny wspomaga aktywizację zawodową oraz zatrudnianie ich na otwartym rynku pracy poprzez dodatkowe uprawnienia i ulgi?

Niepełnosprawność a praca zawodowa

Rynek pracy oferuje zatrudnienie osobom z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Wciąż przybywa miejsc, w których osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć pracę pozwalającą im osiągnąć niezależność finansową i normalnie żyć. Polskie prawo również sprzyja ich zatrudnianiu – dofinansowuje się ich wynagrodzenia, dotuje utworzenie stanowisk pracy czy refunduje ubezpieczenie społeczne. Kodeks pracy definiuje też zasady, według których osoby z niepełnosprawnością mogą wykonywać swoje obowiązki. Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę, by móc stworzyć miejsce pracy dla takiej osoby?

Niepełnosprawność znaczna a praca

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym to takie, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki. Mogą one nadal pracować, jeżeli dane stanowisko zostanie przystosowane do ich potrzeb lub mają one wykonywać pracę w trybie zdalnym. Podobnie jest z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, w przypadku którego wymagana jest czasowa lub częściowa pomoc w codziennym życiu. Stopień, w którym osoby niepełnosprawnością w stopniu znacznym będą w stanie wykonywać swoje obowiązki, zależy od konkretnej postaci niepełnosprawności i dopasowania rodzaju pracy oraz fizycznego miejsca jej wykonywania. Każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga indywidualnego podejścia i adekwatnego dostosowania warunków pracy.

Niepełnosprawność a praca w nocy oraz inne obowiązki i prawa pracownicze

Osoby z niepełnosprawnością nie mogą pracować w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Zmienić to może jedynie wyraźna i jednoznaczna zgoda lekarza, wydana na wniosek osoby zatrudnionej. Rozwiązania te nie mają też zastosowania w zawodach polegających na pilnowaniu. Osobom niepełnosprawnym przysługuje także prawo do dodatkowej, piętnastominutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy. Powinny przeznaczyć ją na odpoczynek lub przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających.

W przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym czas pracy jest skrócony i wynosi 7 godzin dziennie, a maksymalnie 35 tygodniowo. Przysługuje im też prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Dana osoba nabywa je jednak po przepracowaniu roku od dnia wydania decyzji o zakwalifikowaniu jej do jednej z grup niepełnosprawności.

Podsumowanie

Praca osób z niepełnosprawnościami jest taką samą wartością jak praca osób pełnosprawnych. Jeśli nie towarzyszą nam, niczym nieuzasadnione, uprzedzenia, to doskonale wiemy, że nie ma znaczenia sprawność – liczą się energia, zapał oraz bycie specjalistą w swojej dziedzinie. Właśnie dlatego w INWEMER zatrudniamy wiele osób z niepełnosprawnościami. Wychodzimy też naprzeciw ich potrzebom, organizując miejsca pracy przystosowane do ich możliwości. Nasze zaangażowanie w tej dziedzinie już trzykrotnie docenili organizatorzy plebiscytu Lodołamacze, który honoruje przedsiębiorstwa wspierające aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo i szukasz pracy? Sprawdź, czy akurat nie poszukujemy kogoś takiego jak Ty!

 

powrót

czytaj także...

Rozmowa kwalifikacyjna potrafi przysporzyć stresu nawet najbardziej doświadczonemu poszukiwaczowi pracy. Często umawiając się na nią, towarzyszy nam obawa przed potencjalnymi pytaniami, które mogą paść z ust przyszłego pracodawcy, a na które nie będziemy znali odpowiedzi.

szczegóły

Rozmowa kwalifikacyjna jest wydarzeniem stresującym dla każdego, bez względu na wiek i zawodowe doświadczenie. Decyzja o tym, czy otrzymamy wymarzoną posadę, czy zatrudniony zostanie ktoś inny, w dużej mierze zależy bowiem właśnie od tych kilkudziesięciu minut dialogu z potencjalnym pracodawcą.

szczegóły