Baza wiedzy

Budowanie zespołu a kompetencje społeczne pracowników w firmie

19.10.2021

Budowanie zespołu musi ściśle wiązać się z dopasowaniem jego członków. Odbywa się ono na podstawie uwzględnienia ich kompetencji społecznych. Czym są te kompetencje, jak się ze sobą łączą i jakie są etapy budowania zespołu? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Skuteczne budowanie zespołu pracowniczego – co może dać firmie?

Bardzo ważne jest, aby poza odpowiednimi kompetencjami na dane stanowisko pracodawca brał pod uwagę to, czy kandydat wpasuje się w zespół i będzie stanowił jego integralną część. Oczywistym jest, że ma to związek z uzupełnieniem zespołu o niezbędne doświadczenie. Ważne jest też dopasowanie charakterologiczne do reszty kadry. Pomoże to stworzyć grupę ludzi, którzy sobie ufają i pomagają oraz chętnie współpracują. Pozwoli również wszystkim pracownikom widzieć w pracy nie tylko własny cel – rozwój czy zarabianie pieniędzy. Będą oni działać na rzecz wspólnego, większego celu, czyli szeroko pojętego dobra firmy. Umiejętność dopasowania się do zespołu i dobrej współpracy z innymi pracownikami jest zależna od stopnia posiadanych kompetencji społecznych.

Kompetencje społeczne pracowników – jaka jest ich rola w budowaniu zespołu?

Kompetencje społeczne to umiejętność postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych decydująca o tym, jak radzimy sobie w różnych sytuacjach, do których dochodzi w kontaktach międzyludzkich. Wysokie kompetencje społeczne pomagają szybciej odnaleźć się w określonej grupie społecznej, łatwiej zaadaptować się w nowym środowisku czy nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Ponadto należą do nich zdolność radzenia sobie ze stresem czy szeroko pojęta asertywność. Wpływ na nie mają takie cechy osobowości jak temperament, charakter i rożne rodzaje inteligencji (ogólna, emocjonalna czy społeczna).

Wśród kompetencji społecznych wyróżnia się między innymi:

  • empatię – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi i umiejętność przejęcia ich sposobu myślenia, co zapewnia możliwość budowania dobrych relacji;
  • asertywność – umiejętność wyrażania własnego zdania w sposób otwarty, ale nienaruszający komfortu innych osób, oraz zachowania się z szacunkiem w stosunku do siebie i innych;
  • rozumienie kontaktu społecznego – umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z nimi;
  • dominujący styl komunikacji – naturalny sposób reakcji osoby w różnych sytuacjach;
  • autoprezentację – sposób, w jaki każdy człowiek, poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne, komunikuje na zewnątrz, kim jest albo za kogo chciałby być uważany.

 

Fazy budowania zespołu – jak efektywnie budować zespół pracowniczy?

Fundamenty budowania zespołu zgranych pracowników to odpowiednie uformowanie i wykształcenie grupy – ma związek z dopasowaniem do siebie członków zespołu, zhierarchizowaniem ich i nałożeniem na nich odpowiednich obowiązków. Ważny w każdym zespole jest lider, wokół którego skupia się uwaga członków grupy. W przypadku zespołu sprzedażowego odpowiedni lider ukierunkuje zespół na cel i wskaże sposoby jego osiągnięcia.

Drugim etapem budowania zgranego zespołu jest ścieranie się opinii. Kiedy role w grupie są już dla każdego jasne i pojawiają się pierwsze zadania, członkowie zespołu starają się forsować własne pomysły dotyczące projektów czy organizacji pracy swojej i innych. Na tym etapie pomocne są wysokie kompetencje społeczne członków zespołu, ale przede wszystkim lidera, który będzie rozjemcą w sporach – a one z pewnością mogą się zdarzać.

Na trzecim etapie budowania zespołu charakter współpracy będzie się normalizował. Oznacza to, że członkowie grupy wypracują schematy pracy, z których będą korzystać na co dzień.

Na koniec grupa osiągnie moment najefektywniejszego wypełniania powierzonych zadań. Wszyscy będą już dobrze znać realia wspólnej pracy, swoje miejsca i zadania w grupie, dlatego całą energię kreatywną z pewnością poświęcą na pracę. Etap ten jest szczególnie ważny w budowaniu zespołu projektowego – to na nim pracownicy osiągają maksimum swojej produktywności.

INWEMER – jakimi wartościami się kierujemy i co robimy, by nasi pracownicy czuli się
u nas dobrze?

Najważniejsze są dla nas przyjazna atmosfera i wyrównywanie szans. To właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, by zapewnić wszystkim naszym pracownikom – a jest ich obecnie około 7000
w całej Polsce – najlepsze warunki pracy, równość oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji. Wiemy, że rozwój pracowników to również rozwój marki INWEMER – naszym fundamentem są bowiem ludzie.

Poszukujesz godnego zaufania pracodawcy? Dołącz do nas – otrzymaliśmy wiele wyróżnień, które są dowodem na nasze propracownicze nastawienie. Wśród nich warto podkreślić chociażby nagrodę Lodołamacze, przyznawaną przedsiębiorstwom wspierającym aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy i znajdź coś dla siebie!

 

powrót

czytaj także...

By zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy, należy stosować się do wielu zaleceń. Będąc pracownikiem, warto wiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa musi zapewnić pracodawca i przed czym powinien on chronić swoich pracowników. Jak dzielone są czynniki niebezpieczne w pracy i czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać stresowi oraz wypaleniu zawodowemu swoich pracowników? Na pytania te odpowiadamy pon…

szczegóły

Właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny to wynik współpracy dwóch stron: potencjalnego pracodawcy i kandydata na przyszłego pracownika. Aby zachęcić do wzięcia udziału w rekrutacji, a tym samym zbudować jak najlepsze wrażenie wśród uczestników rynku pracy w określonej branży, warto od samego początku istnienia firmy budować wizerunek dobrego pracodawcy.

szczegóły