Baza wiedzy

Elastyczny czas pracy - jak go wdrożyć w firmie

06.05.2020

Sztywno ustalony czas pracy bywa trudny do pogodzenia z życiem prywatnym i rodzinnym. Konieczność odebrania dziecka ze szkoły lub przedszkola, wizyta u lekarza, jednoczesna praca w więcej niż jednym miejscu – wszystkie te sytuacje mogą w istotny sposób zakłócić ciągłość wykonywania powierzonych pracownikowi obowiązków.

Dla wielu osób idealnym rozwiązaniem byłaby więc możliwość dowolnego rozkładania sobie czasu poświęcanego na firmowe obowiązki w ciągu dnia. Czy taka sytuacja jest jednak w ogóle możliwa? A jeśli tak, w jaki sposób wdrożyć w firmie elastyczny czas pracy, aby innowacja ta spełniła swoje zadanie? Oto garść informacji dotyczących metod wprowadzania elastycznych godzin pracy wśród pracowników.

Elastyczny czas pracy – co to takiego?

Zgodnie z treścią Kodeksu Pracy, elastyczny czas pracy zakłada, że pracodawca może umożliwić pracownikom taką organizację dnia, aby mogli oni łatwiej pogodzić swoje życie prywatne z tym zawodowym. Innymi słowy, osoby zatrudnione w firmie realizującej takie założenie, mogą umówić się z pracodawcą, że będą rozpoczynać swoją pracę między ustalonymi godzinami np. np. między 8.00 a 10.00 i kończyć ją po 8 godzinach od faktycznego rozpoczęcia. Pracownik może także wnioskować o tzw. indywidualny rozkład czasu pracy. Pozwala on na dowolne rozłożenie czasu spędzanego w biurze w tygodniu. Oznacza to zatem, że w każdym dniu tygodnia ustalamy inny, odpowiadający nam czas pracy. 

Można także zastosować skrócony czas pracy, pozwalający na pełnienie powierzonych obowiązków tylko przez 4 dni w tygodniu. Pamiętać należy, że suma godzin przepracowanych w tygodniu musi wynosić 40. W przypadku elastycznego czasu pracy, na to, jak rozplanowane zostanie wykonywanie zadań i które godziny faktycznie spędzone będą w biurze, bardzo duży wpływ ma sam pracownik. Wiele jednak zależy od rodzaju wykonywanych zadań, nie na wszystkich stanowiskach da się bowiem zastosować dowolne formy elastycznego czasu pracy. Duże znaczenie ma w tym przypadku także filozofia, która przyświeca pracodawcy i zaufanie pomiędzy nim a zespołem. Tam, gdzie panuje atmosfera uczciwości, stosuje się transparentną komunikację, a pracownicy rozliczani są za efekty, zawsze znajdzie się sposób, aby dobrać odpowiednią, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika formę czasu pracy. 

Jak wdrożyć elastyczny czas pracy w firmie?

Chcąc wdrożyć elastyczny czas pracy w firmie, warto zdawać sobie sprawę z wyzwań, jakim będziemy musieli podołać. W większości będą one związane z właściwą organizacją wykonywania obowiązków i ze sposobem rozliczania zatrudnianych pracowników.

Kolejną istotną kwestią jest wybrany przez zwierzchnika sposób rozliczania podwładnych. W przypadku elastycznego czasu pracy warto odpowiedzieć sobie bowiem na pytanie, czy rozliczać poszczególnych członków zespołu z liczby godzin spędzonych za biurkiem, czy raczej z finalnie wypełnionych obowiązków i ukończonych zadań. Pracodawca powinien wyzbyć się obaw o to czy pracownicy spędzają na stanowisku tyle czasu, ile powinni, jeśli jego organizacja składa się z następujących, wzajemnie się uzupełniających elementów: 

 1. dobrze dobranego zespołu pracowników, który ze sobą współpracuje; 
 2. całego zespołu dążącego do tego samego celu, który jest dla niego zrozumiały;
 3. zrozumiałego dla wszystkich zestawu zasad rozliczania pracy;
 4. atmosfery pozwalającej na komunikowanie się bez obaw;
 5. zadań do wykonania ustalanych wspólnie przez pracownika i szefa.

Podczas wdrażania w firmie elastycznego czasu pracy na uwagę zasługuje jeszcze jedno zagadnienie: jak pogodzić ze sobą sytuację, w której powierzone obowiązki wymagają od zatrudnionych współpracy w zespołach, a ich członkowie przebywają w biurze o różnych godzinach? W tym przypadku warto gruntownie przemyśleć, co dokładnie miałby oznaczać wdrażany elastyczny czas pracy. Może on bowiem zakładać zarówno ustalone z góry zakresy godzinowe, w których pracownicy mogą rozpoczynać lub kończyć pracę, jak i to, że umożliwia się im opuszczenie stanowiska w trakcie dnia z zastrzeżeniem, że mają na nie wrócić i finalnie przepracować pełen wymiar godzin. Ostateczna decyzja należy w tym przypadku właśnie do pracodawcy. Warto w tej kwestii zaufać samym pracownikom. Jeśli są oni zmotywowani i rozumieją cel, jaki mają do wykonania, sami ustalą czas spotkań zespołowych. Pracodawca nie musi narzucać sztywnych grafików, a jedynie pokazać możliwości, udostępnić narzędzia, zaopatrzyć pracowników w brakujące kompetencje i czuwać nad postępami prac w zespole. 

Dlaczego warto stosować elastyczny czas pracy?

Mimo że wdrożenie i realizacja tego rozwiązania mogą się wydawać skomplikowane, to jednak elastyczny czas pracy w firmie niesie ze sobą bardzo wiele zalet. Z punktu widzenia osób zatrudnionych należą do nich m.in.:

 • możliwość pełnienia obowiązków w czasie największej produktywności;
 • brak problemów z pogodzeniem sfer życia prywatnego z zawodowym;
 • wyższy poziom zadowolenia pracowników podczas wykonywania obowiązków;
 • komfort psychiczny, wynikający m.in. z faktu, że ryzyko spóźnienia zostaje znacząco obniżone.

Dla pracodawcy zaś taki tryb działania przynosi następujące korzyści:

 • pewność, że praca, wykonywana przez pracowników w elastycznym czasie pracy możliwie najbardziej efektywna i przyniesie najlepsze rezultaty;
 • większy stopień identyfikacji pracowników z konkretnym zadaniem;
 • spadek częstotliwości wykorzystywania urlopów okolicznościowych i zwolnień lekarskich przez pracowników.

Podsumowanie

Wdrożenie elastycznego czasu pracy w firmie niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych działań i liczbę zadowolonych pracowników. Początkowo taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa może budzić pewne obawy, jeśli jednak cały proces zostanie przeprowadzony właściwie, z pewnością skorzysta na tym cała firma. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy krajów zachodnich, które opisywany model wykorzystują już od wielu lat. Coraz częściej przekonują się dziś do niego również polscy przedsiębiorcy.

powrót

czytaj także...

Znalezienie odpowiedniego pracownika jest ważnym zadaniem działów HR, kluczowym elementem wpływającym na powodzenie w realizacji celów organizacyjnych i kluczem do rozwoju firmy. Dla wielu przedsiębiorstw proces rekrutacji pracowników jest nadal po prostu elementem normalnego funkcjonowania i nie przywiązuje się do jego przebiegu zbyt dużej wagi.

szczegóły

Właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny to wynik współpracy dwóch stron: potencjalnego pracodawcy i kandydata na przyszłego pracownika. Aby zachęcić do wzięcia udziału w rekrutacji, a tym samym zbudować jak najlepsze wrażenie wśród uczestników rynku pracy w określonej branży, warto od samego początku istnienia firmy budować wizerunek dobrego pracodawcy.

szczegóły

Rozmowa kwalifikacyjna potrafi przysporzyć stresu nawet najbardziej doświadczonemu poszukiwaczowi pracy. Często umawiając się na nią, towarzyszy nam obawa przed potencjalnymi pytaniami, które mogą paść z ust przyszłego pracodawcy, a na które nie będziemy znali odpowiedzi.

szczegóły