Aktualności

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, firma INWEMER zawarła umowę z Telewizją Polską SA – Oddziałem w Poznaniu na realizację kompleksowych usług porządkowych. Przedmiotem umowy jest sprzątanie pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej SA w Poznaniu, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym oraz hali garażowo – …

więcej

Portfel Klientów INWEMER, pozyskiwanych w ramach wygranych postępowań przetargowych, stale rośnie. Od kwietnia b. r. realizujemy usługi kompleksowego utrzymania czystości m. in. na rzecz: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi – Biura Terenowego w Łęczycy, a także Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Delegatury MOW NFZ w Płocku…

więcej

Firma INWEMER kolejny rok z rzędu świadczy usługi sprzątania pomieszczeń Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, jednostki budżetowej Miasta Gdańska, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska. Począwszy od 1 marca b. r., w ramach umowy na 12 miesięcy, realizujemy usługi bieżącego utrzymania czystości wraz z zapewnieniem niezbędnych środków czystości.

więcej

Do licznego grona naszych Klientów z rynku zamówień publicznych od 2017 roku dołączył Sąd Okręgowy w Kaliszu. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargów nieograniczonych zostały zawarte umowy na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków i posesji użytkowanych przez Sądy Rejonowe w: Jarocinie oraz w Ostrzeszowie.

Straż Miejska w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Oddział Regionalny w Gdańsku należą do Klientów, z którymi firma INWEMER współpracuje już od kilku lat. Mamy przyjemność kontynuować współpracę z wyżej wymienionymi Klientami w 2017 roku.

więcej

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Białymstoku to jeden z naszych Klientów, korzystający z usług porządkowych INWEMER. Od 1 stycznia b.r. INWEMER realizuje usługi sprzątania wewnątrz i na zewnątrz Delegatury Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łomży.

Firma INWEMER od 1 stycznia b.r. świadczy usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu, utrzymania terenów zewnętrznych, a także wykonuje prace gospodarczo-konserwatorskie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 14.11. b.r. została zawarta umowa na kolejne 12 miesięcy, począwszy od 01.01.2017r.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29.09. b.r. w Zamku Królewskim w Warszawie, zostali nagrodzeni zwycięzcy tegorocznej, XI edycji Konkursu Lodołamacze. Spośród finalistów regionalnych Konkursu zostali wybrani ogólnopolscy laureaci. Nagrodzono firmy i instytucje, które mają szczególny udział w przełamywaniu uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Firma INWEMER, nagrodz…

więcej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją kapituły Konkursu Lodołamacze Regionu Mazowieckiego firma INWEMER zajęła III miejsce w kategorii Zatrudnienie Chronione. Jesteśmy dumni z brązowego medalu i cieszymy się, że jesteśmy w gronie nagrodzonych przedsiębiorstw i instytucji, wyróżnionych za wkład w przełamywaniu barier i uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 21.09. b.r. odb…

więcej

Bogate portfolio klientów INWEMER obejmuje firmy i przedsiębiorstwa różnych branż, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, a także liczne grono klientów z rynku zamówień publicznych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze obiektów, pełniących funkcje siedzib firm i instytucji, w tym również instytucji kultury – dbamy o czystość wewnątrz i na zewnątrz jednego z trzech obiektów Muzeum Sztuki w Ło…

więcej