Aktualności

Do licznego grona naszych Klientów z rynku zamówień publicznych od 2017 roku dołączył Sąd Okręgowy w Kaliszu. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargów nieograniczonych zostały zawarte umowy na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków i posesji użytkowanych przez Sądy Rejonowe w: Jarocinie oraz w Ostrzeszowie.

Straż Miejska w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Oddział Regionalny w Gdańsku należą do Klientów, z którymi firma INWEMER współpracuje już od kilku lat. Mamy przyjemność kontynuować współpracę z wyżej wymienionymi Klientami w 2017 roku.

więcej

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Białymstoku to jeden z naszych Klientów, korzystający z usług porządkowych INWEMER. Od 1 stycznia b.r. INWEMER realizuje usługi sprzątania wewnątrz i na zewnątrz Delegatury Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łomży.

Firma INWEMER od 1 stycznia b.r. świadczy usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu, utrzymania terenów zewnętrznych, a także wykonuje prace gospodarczo-konserwatorskie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 14.11. b.r. została zawarta umowa na kolejne 12 miesięcy, począwszy od 01.01.2017r.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29.09. b.r. w Zamku Królewskim w Warszawie, zostali nagrodzeni zwycięzcy tegorocznej, XI edycji Konkursu Lodołamacze. Spośród finalistów regionalnych Konkursu zostali wybrani ogólnopolscy laureaci. Nagrodzono firmy i instytucje, które mają szczególny udział w przełamywaniu uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Firma INWEMER, nagrodz…

więcej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją kapituły Konkursu Lodołamacze Regionu Mazowieckiego firma INWEMER zajęła III miejsce w kategorii Zatrudnienie Chronione. Jesteśmy dumni z brązowego medalu i cieszymy się, że jesteśmy w gronie nagrodzonych przedsiębiorstw i instytucji, wyróżnionych za wkład w przełamywaniu barier i uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 21.09. b.r. odb…

więcej

Bogate portfolio klientów INWEMER obejmuje firmy i przedsiębiorstwa różnych branż, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, a także liczne grono klientów z rynku zamówień publicznych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze obiektów, pełniących funkcje siedzib firm i instytucji, w tym również instytucji kultury – dbamy o czystość wewnątrz i na zewnątrz jednego z trzech obiektów Muzeum Sztuki w Ło…

więcej

Do odbiorców usług firmy INWEMER należą przedsiębiorstwa różnych branż, zarówno z rynku komercyjnego, jak i z rynku zamówień publicznych. Do grona Klientów INWEMER dołączyła ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., będąca częścią Grupy ENEA. Od 01.08. b.r. firma INWEMER, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości…

więcej

Oferta usług porządkowych firmy INWEMER obejmuje pełen zakres usług, uwzględniających specyfikę obsługiwanych budynków. Realizujemy usługi sprzątania zarówno w obiektach biurowych, handlowych, produkcyjnych, jak również w szpitalach i placówkach medycznych. W wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od 01.07. b. r. firma INWEMER świadczy usługi kompleksowego utrzymania czystości …

więcej

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie to kolejny Klient z rynku zamówień publicznych, dla którego firma INWEMER wykonuje usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych. Od 1 czerwca b. r. firma INWEMER świadczy na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz utrzymania czys…

więcej

Szeroka oferta INWEMER dla firm i instytucji obejmuje również usługi technicznej obsługi nieruchomości. Dbamy o prawidłowy stan techniczny obiektów – siedzib instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych różnych branż, a także licznych kontrahentów z rynku zamówień publicznych. W maju b.r. do grona naszych Klientów dołączyły: Szpita…

więcej