Aktualności

Kontynuacja współpracy z Sądem Rejonowym w Inowrocławiu.

Firma INWEMER od 1 stycznia b.r. świadczy usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu, utrzymania terenów zewnętrznych, a także wykonuje prace gospodarczo-konserwatorskie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 14.11. b.r. została zawarta umowa na kolejne 12 miesięcy, począwszy od 01.01.2017r.

Techniczna obsługa nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim to kolejny Klient z rynku zamówień publicznych, korzystający z usług naszej firmy. Od 14.11. b.r. świadczymy na rzecz Sądu usługi konserwacyjne, mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej.

Lodołamacze 2016 – Gala Finałowa XI edycji Konkursu.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29.09. b.r. w Zamku Królewskim w Warszawie, zostali nagrodzeni zwycięzcy tegorocznej, XI edycji Konkursu Lodołamacze. Spośród finalistów regionalnych Konkursu zostali wybrani ogólnopolscy laureaci. Nagrodzono firmy i instytucje, które mają szczególny udział w przełamywaniu uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Firma INWEMER, nagrodz…

więcej

INWEMER laureatem etapu regionalnego Konkursu Lodołamaczy 2016.

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją kapituły Konkursu Lodołamacze Regionu Mazowieckiego firma INWEMER zajęła III miejsce w kategorii Zatrudnienie Chronione. Jesteśmy dumni z brązowego medalu i cieszymy się, że jesteśmy w gronie nagrodzonych przedsiębiorstw i instytucji, wyróżnionych za wkład w przełamywaniu barier i uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 21.09. b.r. odb…

więcej

Usługi INWEMER na rzecz kultury i sztuki.

Bogate portfolio klientów INWEMER obejmuje firmy i przedsiębiorstwa różnych branż, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, a także liczne grono klientów z rynku zamówień publicznych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze obiektów, pełniących funkcje siedzib firm i instytucji, w tym również instytucji kultury – dbamy o czystość wewnątrz i na zewnątrz jednego z trzech obiektów Muzeum Sztuki w Ło…

więcej

Usługi utrzymania czystości INWEMER na rzecz sektora energetycznego.

Do odbiorców usług firmy INWEMER należą przedsiębiorstwa różnych branż, zarówno z rynku komercyjnego, jak i z rynku zamówień publicznych. Do grona Klientów INWEMER dołączyła ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., będąca częścią Grupy ENEA. Od 01.08. b.r. firma INWEMER, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości…

więcej

Usługi sprzątania INWEMER w obiektach ratownictwa medycznego.

Oferta usług porządkowych firmy INWEMER obejmuje pełen zakres usług, uwzględniających specyfikę obsługiwanych budynków. Realizujemy usługi sprzątania zarówno w obiektach biurowych, handlowych, produkcyjnych, jak również w szpitalach i placówkach medycznych. W wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od 01.07. b. r. firma INWEMER świadczy usługi kompleksowego utrzymania czystości …

więcej

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Klientem INWEMER.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie to kolejny Klient z rynku zamówień publicznych, dla którego firma INWEMER wykonuje usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych. Od 1 czerwca b. r. firma INWEMER świadczy na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz utrzymania czys…

więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę techniczną obiektów szpitalnych.

Szeroka oferta INWEMER dla firm i instytucji obejmuje również usługi technicznej obsługi nieruchomości. Dbamy o prawidłowy stan techniczny obiektów – siedzib instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych różnych branż, a także licznych kontrahentów z rynku zamówień publicznych. W maju b.r. do grona naszych Klientów dołączyły: Szpita…

więcej

Dbanie o czystość budynków użyteczności publicznej to nasza domena.

Firma INWEMER jest doświadczonym dostawcą kompleksowych usług utrzymania czystości dla firm i instytucji. Nasi klienci to zarówno liczne przedsiębiorstwa, jak i szereg instytucji, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Od maja b. r. dbamy o utrzymanie czystości w budynku: Urzędu Miasta Radomska, Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku, Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, a także w budynkach Izby Skarbo…

więcej

INWEMER dba o czystość obiektów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie to kolejny kontrahent firmy INWEMER z rynku zamówień publicznych. W wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od 26 kwietnia b.r. świadczymy usługi sprzątania budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 oraz przy ul. Jasnej 6 wraz z przyległym do nich terenem i pomieszczeń w …

więcej

Nowe kontrakty INWEMER na usługi utrzymania czystości.

Firma INWEMER w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawarła nowe kontrakty na świadczenie kompleksowych usług porządkowych z Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie oraz z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze, kontynuując współpracę z wyżej wymienionymi instytucjami.

więcej