Kodeks etyczny

Firma INWEMER jest liczącym się na polskim rynku dostawcą kompleksowych usług utrzymania czystości oraz technicznej obsługi nieruchomości w biurach, instytucjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, centrach logistycznych, placówkach edukacyjnych, obiektach medycznych, a także wielu innych przedsiębiorstwach różnych branż w całym kraju. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze obiektów komercyjnych, zarówno w obszarze klienta sieciowego, jak i pojedynczych nieruchomości.

INWEMER to część międzynarodowego koncernu Grupy B+N. Jesteśmy dostawcą usług dla firm i instytucji, działającym na terenie całej Polski, ale również z ramach Grupy świadczymy usługi w takich krajach jak: Węgry, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Czechy. Podstawę naszego sukcesu stanowią: dotychczasowe doświadczenie, poparte wiedzą, ciągłym doskonaleniem stosowanych rozwiązań, a także praca i zaangażowanie ludzi, tworzących całą Grupę B+N. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy również wartościom, jakimi się kierujemy w relacjach z naszymi współpracownikami, partnerami i klientami. Należą do nich: wzajemne zaufanie, poczucie odpowiedzialności, elastyczność i profesjonalizm. Naszym kapitałem są ludzie oraz wspólny system wartości i zasad etycznych, dzięki którym możliwy jest dalszy, zrównoważony rozwój firmy.

Wierzymy, że dla osiągnięcia założonych, długofalowych celów przedsiębiorstwa konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę, na jakiej firma buduje swój wizerunek.

Niniejszy Międzynarodowy Kodeks Etyczny Grupy B+N stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kierujmy się zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i partnerów, klientów, konkurencji, a także społeczności lokalnych. INWEMER ma też świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności biznesowej na otoczenie.

INWEMER jako część Grupy B+N zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zawartych w Międzynarodowym Kodeksie Etycznym. Dołożymy wszelkich starań, aby niniejszy Kodeks stanowił fundament naszej działalności biznesowej, społecznej i ufamy, że w efekcie będzie jednym ze źródeł dalszego rozwoju i powodzenia firmy INWEMER na polskim rynku.