Kodeks etyczny

Firma INWEMER jest liczącym się na krajowym rynku dostawcą kompleksowych usług utrzymania czystości oraz technicznej obsługi nieruchomości w biurach, instytucjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, centrach logistycznych, placówkach edukacyjnych, obiektach medycznych, a także wielu innych przedsiębiorstwach różnych branż w całym kraju. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze obiektów komercyjnych, zarówno w obszarze klienta sieciowego, jak i pojedynczych nieruchomości.

INWEMER to grupa spółek z polskim kapitałem prywatnym, która z małej, rodzinnej firmy przekształciła się w firmę o zasięgu ogólnopolskim. Jesteśmy dostawcą usług dla firm i instytucji, działającym na terenie całej Polski. Podstawę naszego sukcesu stanowią: dotychczasowe doświadczenie, poparte wiedzą, ciągłym doskonaleniem stosowanych rozwiązań, a także praca i zaangażowanie ludzi, tworzących INWEMER. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy również wartościom, jakimi się kierujemy w relacjach z naszymi współpracownikami, partnerami i klientami. Należą do nich: wzajemne zaufanie, poczucie odpowiedzialności, elastyczność i profesjonalizm. Naszym kapitałem są ludzie oraz wspólny system wartości i zasad etycznych, dzięki którym możliwy jest dalszy, zrównoważony rozwój firmy.

Wierzymy, że dla osiągnięcia założonych, długofalowych celów przedsiębiorstwa konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę, na jakiej firma buduje swój wizerunek.

Niniejszy Kodeks stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kieruje się INWEMER zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i partnerów, klientów, konkurencji, a także społeczności lokalnych. INWEMER ma też świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności biznesowej na otoczenie.

Właściciele i Zarząd spółek INWEMER zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zawartych w Kodeksie Etycznym. Dołożymy wszelkich starań, aby niniejszy Kodeks stanowił fundament naszej działalności biznesowej, społecznej i ufamy, że w efekcie będzie jednym ze źródeł dalszego rozwoju i powodzenia grupy INWEMER.