Polityka zrównoważonego rozwoju

Firma INWEMER prowadzi działalność biznesową, mając na uwadze odpowiedzialność etyczną, społeczną i środowiskową. Strategia rozwoju grupy spółek INWEMER opiera się na zachowaniu równowagi pomiędzy dążeniem do osiągnięcia sukcesu gospodarczego, a dbałością o pozytywne relacje z pracownikami, kontrahentami i partnerami, troską o społeczności lokalne, w których działamy, a także o środowisko naturalne, które nas otacza.


Podstawą naszego codziennego funkcjonowania jest przestrzeganie zasad kodeksu etycznego i polityki środowiskowej, dzięki czemu możliwy jest sukcesywny wzrost pozycji naszej firmy i jej dalszy, zrównoważony rozwój.


Relacje biznesowe budujemy na takich wartościach, jak przejrzystość, uczciwość i zaufanie, a kluczem do naszego sukcesu jest ciągła praca nad doskonaleniem jakości za pomocą autorskiego systemu monitoringu świadczonych usług oraz obsługa klientów, nastawiona na szybką reakcję na ich potrzeby i wymagania.


Naszym potencjałem są ludzie, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom właściwe warunki pracy, przyjazną atmosferę, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także umożliwić ich rozwój poprzez doradztwo zawodowe oraz cykliczne szkolenia.


Wierzymy, że wspieranie funkcjonowania społeczności lokalnych nie tylko wyzwala pozytywne emocje, ale przede wszystkim stanowi bezcenny kapitał, który może w przyszłości zaprocentować i stać się bodźcem rozwoju społecznego. Dlatego przekazujemy dotacje finansowe na akcje charytatywne i lokalne wydarzenia sportowe, a także na działalność organizacji oraz osób indywidualnych, wymagających wsparcia.


Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i troszczymy się o ochronę otaczającego świata przyrody, poprzez podejmowanie działań oraz stosowanie rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie wpływu świadczonych przez nas usług na środowisko naturalne.


Ufamy, że wdrożenie i stosowanie zasad polityki zrównoważonego rozwoju jest niezbędne dla powodzenia spółek grupy INWEMER, zarówno w wymiarze biznesowym, społecznym, jak i środowiskowym, dlatego konsekwentnie dążymy do realizowania na co dzień poszczególnych elementów polityki zrównoważonego rozwoju.