Polityka środowiskowa

Poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne stanowi integralną część polityki firmy INWEMER, dlatego polityka środowiskowa jest znana naszym pracownikom, partnerom oraz publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Jesteśmy w pełni świadomi wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i podejmowania działań, mających na celu zminimalizowanie oddziaływania świadczonych przez nas usług na środowisko naturalne.

INWEMER realizuje politykę środowiskową poprzez:

  • ciągłe doskonalenie rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej tak, aby ograniczyć oddziaływanie na środowisko
  • współpracę z renomowanymi producentami i dystrybutorami profesjonalnych środków chemicznych, artykułów higienicznych oraz produktów eksploatacyjnych, przyjaznych dla środowiska
  • świadomy dobór dostawców i podwykonawców, mając na uwadze posiadane przez nich uprawnienia
  • podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej pracowników poprzez między innymi szkolenia zawodowe z technologii sprzątania, obsługi sprzętu i bezpiecznego stosowania środków utrzymania czystości
  • wdrażanie w obsługiwanych obiektach rozwiązań, optymalizujących zużycie czynników energetycznych poprzez odpowiednie zmiany w sposobie eksploatacji urządzeń, instalacji i systemów budynkowych
  • zapobieganie zanieczyszczeniom dzięki zatwierdzonemu programowi gospodarowania odpadami, zgodnemu z zasadami, określonymi w przepisach ustawy o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i norm w zakresie ochrony środowiska.