Facility Management

Świadczymy usługi Technicznego Facility Management na terenie całego kraju. Integrujemy procesy naszych klientów w zakresie ekonomii, organizacji, inżynierii oraz zarządzania. Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług w technicznej obsłudze nieruchomości bez względu na ich wielkość czy lokalizację. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb placówek i budynków naszych klientów w oparciu o serwisy mobilne oraz wysoko wykwalifikowane zasoby własne. Tworzona synergia pomiędzy serwisami pozwala nie tylko na efektywne zarządzanie personelem, ale również bardzo krótki czas reakcji. Zarządzamy swoimi usługami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz autorskiego oprogramowania.

Klientom dostarczamy usługi z zakresów:

 • "Złotej rączki", prac remontowych i ogólnobudowlanych
 • Przeglądów i konserwacji urządzeń HVAC
 • Serwisu instalacji słaboprądowych i pożarowych
 • Kontroli okresowych urządzeń elektroenergetycznych
 • Pomiarów i badań efektywności energetycznej
 • Modernizacji instalacji i urządzeń
 • Kompleksowego zarządzania infrastrukturą techniczną
 • Audytów i centrum kompetencji

 

Do zarządzania usługami wykorzystujemy autorską aplikację odzwierciedlającą wszystkie procesy. Zgłoszenia widoczne są w panelu oraz aktualizowane na bieżąco na każdym etapie trwania usługi. System pozwala na dołączanie dokumentów oraz rozliczenie wartości usług. Dzięki otwartej architekturze z powodzeniem integrujemy go ze środowiskami klientów, co pozwala na pracę w różnych aplikacjach przy zachowaniu struktury przekazywanych danych. Serwery utrzymywane są w centrach danych o najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa, spełniających najnowsze normy ISO/EN w tym EN 1047-2:2009,  ISO/IEC 27001:2005, TIA 642 z możliwością rejestracji danych GIODO, 4-stopniową ochroną 24/7 i monitoringiem.

Wykorzystywane przez nas oprogramowanie wspiera proces planowania remontów lub modernizacji urządzeń, które ze względu na wiek, obniżoną efektywność lub dostępność nowych rozwiązań kwalifikują się do wymiany. W tym zakresie współpracujemy z producentami w celu przygotowania indywidualnej kalkulacji określającej ROI oraz sposoby ich finansowania (CapEx, OpEx, Leasing finansowy lub operacyjny etc.).

Nasi technicy posiadają wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, uprawnienia elektryczne minimum gr. 1 w zakresie eksploatacji oraz producentów na wybrane systemy i rozwiązania. Wspierani są dodatkowo przez koordynatorów bądź kierowników posiadających uprawnienia w zakresie dozoru. W strukturze firmy zatrudniamy również specjalistów z uprawnieniami z zakresów chłodnictwa, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, a  także branży ogólnobudowlanej. Kadra menedżerska aktywnie uczestniczy w życiu branży poprzez uczestnictwo w organizacjach jak NFPA, USGBC czy ULI.

Stawiamy sobie za cel przewidywanie oraz ograniczenie do minimum występowania awarii, a także minimalizację kosztów wynikających z monitorowania jakości w odległych lokalizacjach. Możliwe to jest dzięki wykorzystaniu systemów automatyki wiodących producentów. Do metod zarządzania sukcesywnie wprowadzamy zasady ze sprawdzonych modeli  utrzymania ruchu jak Total Productive Maintenance, LEAN czy Six Sigma.

Centrum obsługi
zgłoszeń
667 440 517
coz@inwemer.pl

Pion Obsługi Obiektów Sieciowych

 • Mobilne Pogotowie Techniczne na terenie całego kraju
 • Reakcja zawsze w 120 minut przez 24 / 7 / 365+1
 • Od "złotej rączki" po przeglądy specjalistyczne
 • Centrum Obsługi Zgłoszeń, autorska aplikacja z możliwością kontroli zgłoszenia od momentu pierwszego kontaktu do zamknięcia

Pion Obsługi Nieruchomości

 • Techniczne Facility Management
 • Doświadczona kadra techniczna z szerokim wachlarzem uprawnień branżowych
 • Lista kwalifikowanych dostawców oraz umowy ramowe z czołowymi dostawcami usług
 • Raport zerowy dla każdej obsługiwanej nieruchomości w standardzie

Doradztwo techniczne

 • Techniczne Due Dillgence
 • Wysoko wykwalifikowany zespół branżystów
 • Dział Kosztorysowania
 • Projektowanie, realizacja inwestycji, remonty i modernizacje

Wsparcie dla przemysłu

 • Przeglądy energetyki
 • Audyty utrzymania technicznego nieruchomości
 • Utrzymanie techniczne bazujące na wskaźnikach MTTF/MTTFd
 • Doświadczony zespół rozumiejący specyfikę branży
Zainteresowany współpracą? napisz do nas

Facility Management

Polska Rada Facility Management

Jesteśmy jednym z członków założycieli Polskiej Rady Facility Management, stowarzyszenia zrzeszającego głównych graczy rynku usług FM, którego celem jest konsolidacja branży oraz edukacja rynku w obszarze profesjonalnego świadczenia usług typu facility management. Bierzemy aktywny udział w spotkaniach grup tematycznych, których praca ukierunkowana jest na zbudowanie wizerunku branży FM jako prestiżowej i rozwojowej gałęzi rynku nieruchomości.  

Facility Management

IFMA Polska

IFMA Polska zrzesza w swoich szeregach m. in. właścicieli nieruchomości, a także firmy świadczące usługi związane z ich utrzymaniem, od firm budowlanych, poprzez architektoniczne, do firm zarządzających i świadczących usługi FM włącznie. IFMA jako organizacja o zasięgu globalnym umożliwia nam dostęp do standardów oraz praktyk wypracowanych przez tę organizację na świecie.

Facility Management

Polska Rada Centrów Handlowych

Należymy do Polskiej Rady Centrów Handlowych największej w Polsce organizacji skupiającej firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. PRCH jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm związanych z branżą handlową. Jej misją jest wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, a także promocja pozytywnego wizerunku branży centrów i ulic handlowych.