Odpowiedzialność społeczna

Idee społecznej odpowiedzialności biznesu są dla nas niezmiernie ważne, dlatego w naszej strategii zarządzania kierujemy się zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, kodeksu etycznego firmy oraz polityki środowiskowej. Wierzymy, że wiarygodność biznesowa, finansowa idą w parze właśnie ze społeczną odpowiedzialnością w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ufamy także, że wszelkiego rodzaju działania, inwestycje, zwłaszcza w budowanie kapitału społecznego, są podstawą wiarygodności społecznej firm i przedsiębiorstw.

Podejmowane przez nas działania skupiają się na wspieraniu oddolnych, lokalnych inicjatyw i społeczności, w których żyjemy i funkcjonujemy. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych, wspierając osoby indywidualne oraz instytucje i organizacje społeczne potrzebujące pomocy. Ważną częścią tych działań jest wsparcie udzielane środowisku osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieciom. Wspieramy aktywność sportową pracowników, prowadzimy akcje ekologiczne w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, pomagamy fundacjom i specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym. Działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.