Ankieta badania satysfakcji klienta

Uprzejmie prosimy o podzielenie się z nami uwagami, sugestiami, dotyczącymi przebiegu realizacji świadczonej usługi, poprzez wypełnienie poniższego formularza. 

Proszę napisać, na co Pana(i) zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę.
Proszę wymienić uwagi bądź sugestie dotyczące współpracy z koordynatorem.