Aktualności

Utrzymanie czystości na rzecz instytucji publicznych specjalnością INWEMER.
28.01.2016
INWEMER, poza licznymi kontraktami z wolnego rynku, stale pozyskuje kontrakty z rynku zamówień publicznych. W ramach wygranych postępowań przetargowych, firma INWEMER podpisała umowy na świadczenie kompleksowych usług porządkowych. Począwszy od stycznia b.r., obsługujemy między innymi następujących Klientów: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Najwyższą Izbę Kontroli, Straż Miejską w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

powrót