Aktualności

Usługi utrzymania czystości INWEMER na rzecz sektora energetycznego.
25.08.2016
Do odbiorców usług firmy INWEMER należą przedsiębiorstwa różnych branż, zarówno z rynku komercyjnego, jak i z rynku zamówień publicznych. Do grona Klientów INWEMER dołączyła ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., będąca częścią Grupy ENEA. Od 01.08. b.r. firma INWEMER, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń i obiektów na terenie elektrociepłowni Białystok.

powrót