Aktualności

Telewizja Polska SA Klientem INWEMER.
08.05.2017
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, firma INWEMER zawarła umowę z Telewizją Polską SA – Oddziałem w Poznaniu na realizację kompleksowych usług porządkowych. Przedmiotem umowy jest sprzątanie pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej SA w Poznaniu, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym oraz hali garażowo – magazynowej.

powrót