Aktualności

PROPERTY FORUM Regiony 2022 Łódź
08.12.2022
6 grudnia 2022 r. w Łodzi miała miejsce konferencja regionalna, dotycząca poszczególnych miast w Polsce, powiązana z głównym wydarzeniem, jakim jest Property Forum. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele INWEMER. Łódź jest jednym z tych miast, które w Polsce w ostatnim czasie przeszło szereg zmian, aby stać się nie tylko przyjaznym do życia dla jego mieszkańców, ale również dla prowadzenia biznesu. Dynamika zmian w tym zakresie pokazuje, że Łódź stara się konkurować nie tylko z innymi miastami w kraju, ale również z najlepszymi lokalizacjami w Europie.

Podnoszone na konferencji tematy dotyczyły m. in. neutralności klimatycznej, którą Łódź chce osiągnąć za 8 lat, biorąc udział w programie UE dla miast. Ważnym tematem okazała się kwestia potrzeby zieleni w przestrzeni miejskiej, która w Łodzi jeszcze całkiem niedawno nie była w ogóle istotnym wyznacznikiem atrakcyjności miasta. Oprócz władz samorządowych wypowiadali się również inwestorzy, deweloperzy o potencjale inwestycyjnym na rynku nieruchomości oraz przedstawiciele dużych łódzkich firm.

Zielona wartość dodana, to, jak powinniśmy budować i użytkować nieruchomości, aby budynki były ekologiczne, jakie rozwiązania stosować, aby dążyć do zeroemisyjności, jak ważna jest współpraca z firmami obsługującymi dane nieruchomości, aby prowadzić biznes z poszanowaniem środowiska, tworząc przyjazne miejsca pracy - to tylko niektóre wątki poruszane na tym spotkaniu.

Podobne konferencje Property Forum  - City Talk odbywają się na terenie całej Polski, aby omawiać wyzwania, jakie stoją przed władzami samorządowymi konkretnych miast, ale także przed całą branżą nieruchomości w Polsce.

powrót