Aktualności

Nowi Klienci INWEMER z rynku zamówień publicznych.
28.04.2017
Portfel Klientów INWEMER, pozyskiwanych w ramach wygranych postępowań przetargowych, stale rośnie. Od kwietnia b. r. realizujemy usługi kompleksowego utrzymania czystości m. in. na rzecz: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi – Biura Terenowego w Łęczycy, a także Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Delegatury MOW NFZ w Płocku i Siedlcach.

powrót