Aktualności

Nowe kontrakty INWEMER na rok 2021/2022.
11.01.2021
Jest nam miło poinformować, że firma INWEMER systematycznie powiększa portfel klientów z rynku zamówień publicznych. Na skutek rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, w tym miesiącu rozpoczęliśmy realizację umów o usługi sprzątania na rzecz m. in.:

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, dla której sprzątamy budynki Prokuratury Rejonowej w Kozienicach i Zwoleniu, a także Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie dbamy o czystość w pięciu jednostkach organizacyjnych KRUS Oddział Regionalny w  Koszalinie. Rozszerzyliśmy też współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – od stycznia b. r. w ramach odrębnych umów świadczymy usługę sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Nadzoru Wodnego w Ostródzie, Słupsku i Lęborku.

powrót