Aktualności

INWEMER dba o czystość w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego.
14.03.2016
Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejna z instytucji finansowych, korzystających z usług firmy INWEMER. W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, firma INWEMER począwszy od 1 marca b. r. świadczy usługę utrzymania czystości w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanych na terenie Polski. Zakres obowiązków firmy INWEMER obejmuje codzienne prace porządkowe, prace okresowe oraz usługi porządkowe wykonywane według potrzeb. W ramach umowy, firma INWEMER dostarcza materiały i środki higieniczne do wszystkich obsługiwanych placówek Banku.

powrót