Aktualności

INWEMER dba o czystość obiektów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
04.05.2016
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie to kolejny kontrahent firmy INWEMER z rynku zamówień publicznych. W wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od 26 kwietnia b.r. świadczymy usługi sprzątania budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 oraz przy ul. Jasnej 6 wraz z przyległym do nich terenem i pomieszczeń w budynku przy ul. Jasnej 1.

powrót