Nasze wartości

Przyjazna atmosfera i równe szanse 

Naszym priorytetem jest to, aby ludzie, którzy tworzą naszą firmę, czuli się w niej dobrze, dlatego stawiamy na pozytywną, przyjazną atmosferę, sprzyjającą aklimatyzacji nowych pracowników, wdrożeniu się w zakres obowiązków, a także ich integracji z zespołem i samorealizacji zawodowej. Zatrudniamy obecnie ponad osiem tysięcy osób w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym oraz rozmaitymi umiejętnościami i kompetencjami. Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy odpowiednie warunki pracy, równe traktowanie, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa

Praktycznie w każdym dziale zatrudniamy, poza osobami pełnosprawnymi, także osoby z niepełnosprawnościami, które w naszej firmie mogą podjąć - czasami pierwszą w dorosłym życiu - pracę zawodową. Wierzymy, że w każdym z nas, mimo słabości, jest potencjał i umiejętności, których czasem sami nie doceniamy, a które możemy z sukcesem wykorzystywać i rozwijać na gruncie zawodowym. Osoby z niepełnosprawnościami są wartościowymi, zaangażowanymi i oddanymi pracownikami, dlatego wspieramy ich aktywizację zawodową.  Zawsze cieszymy się z ich osiągnięć, przełamywania własnych słabości, które są naszymi wspólnymi sukcesami.

Jak wygląda proces rekrutacji?

ZŁOŻENIE APLIKACJI

Jeżeli nasza oferta Cię zainteresowała, odpowiedz na nasze ogłoszenie

WSTĘPNY WYBÓR KANDYDATÓW

Dział HR przeanalizuje  Twoje CV

KONTAKT Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

Dział HR przeprowadza wstępny wywiad telefoniczny z wybranymi kandydatami

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na spotkanie z przyszłym przełożonym

SPOTKANIE I PRZEDSTAWIENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY

na tym etapie zostają uzgodnione szczegółowe warunki zatrudnienia

Zatrudnienie i kariera w firmie inwemer